Logotype för Lindbacka bruk. En blå cikel med ett L i och texten Lindbacka.

Lindbacka kvarn

-en plats för upplevelse och minnen

För fest, event, möten...


Lindbacka kvarn från 1860 ligger natur-skönt på anrika Lindbacka bruk vid Svartån. Ett stenkast väster om Örebro. 


Kvarnen är en flexibel lokal som du kan hyra till olika tillställningar för upp till
120 personer.

Hello world

Uthyrningstillfälle och säsong


I kvarnen finns ingen uppvärmning vilket innebär att säsong för fester och event rekommenderas till maj till september. Lokalen kan dock hyras övrig tid på året. Kontakta oss för prisuppgift och mer information om du är intresserad av att hyra kvarnen under lågsäsong.


Vid evenemang på lördagar

Normalt gäller tillträde från och med fredagen. Extra tid kan hyras från och med onsdagen mot en tilläggsavgift.
Städning utomhus ska vara genomförd samma kväll/natt som evenemanget sker. Städning inomhus kan ske på söndagen. Tiden för städning/kan utökas till och med måndagen mot en tilläggsavgift.

Priser


Säsongen maj-september 2024

Fredag-söndag: 12 000 kr, varav 3 000 kr i bokningsavgift.
Tidigt tillträde från och med onsdagen +1 200 kr. Förlängd tid till och med måndagen +900 kr.


Endagspris (tisdagar, onsdagar, torsdagar): 2 000 kr, varav 1 000 kr i bokningsavgift.


Säsongen maj-september 2025

Fredag-söndag: 12 800 kr, varav 2 800 kr i bokningsavgift.
Tidigt tillträde från och med onsdagen +1 500 kr. Förlängd tid till och med måndagen +1 000 kr.


Endagspris (tisdagar, onsdagar, torsdagar): 2 500 kr, varav 1 000 kr i bokningsavgift.


För- och eftersäsong

Kontakta oss för mer information och pris. OBS! I kvarnen finns ingen uppvärmning.


För företag/momsregistrerade hyresgäster tillkommer moms med 25 procent.


Bokning och fakturering


 • Efter överenskommelse erbjuder vi möjlighet till en visning av lokalen.
 • Vi gör inga preliminära bokningar.
 • Du som vill boka mejlar oss till bokning@lindbacka.se.  Ange vilka dagar du är intresserad av, namn, person-/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
 • Efter kontroll av ledig tid skickar vi dig en faktura (pdf-fil) med bokningsavgiften.
 • Din bokningen gäller från och med det att bokningsavgiften finns på vårt konto.
  Resterande hyresbelopp faktureras i efterskott då lokalen är avsynad.
 • I och med att du betalar in bokningsavgiften bekräftar du ditt ansvar och de regler som gäller vid hyra av lokalen (se nedan).

 • Eventuell avbokning ska ske snarast möjligt till bokning@lindbacka.se.  Observera att avbokningsavgiften inte återbetalas vid eventuell avbokning

 • Hyran och eventuellt tillkommande kostnader faktureras efter det att lokalen är avsynad.
  Faktura skickas som pdf-fil via e-post. Betalningstiden är 15 dagar från uthyrningstillfället.

Du som hyr Lindbacka kvarn ansvarar för:


 • de personer som befinner sig i lokalen,

 • att samtliga som vistas i lokalen har kännedom om utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning,

 • att eventuella ljus inte placeras så att de utgör någon brandrisk och inte lämnas utan tillsyn
  (utse gärna någon person som särskilt ansvarar för att ha koll och släcka ljus),

 • att fotogenlampor inte används i, eller i närheten av lokalen,

 • för eventuell skadegörelse,

 • att verksamheten avslutas senast kl. 02.00,
  (respektera att det finns privatbostäder i närområdet så håll en dämpad ljudnivå efter kl. 24.00 och ha gärna stora porten stängd),

 • att städning utomhus sker samma kväll/natt (exempelvis ta bort eventuella burkar, glas, marschaller och andra föremål som lämnats utomhus),

 • att när lokalen lämnas ska samtliga levande ljus vara släckta, belysning släckt, dörrar till kylar och frysar stängda samt porten låst,

 • att lokalen är städad innan hyrestiden är slut (se nedan). I annat fall debiteras faktisk tidsåtgång för städning, dock minst två (2) timmar,

 • att eventuella uppkomna skador på inventarier, lokalen eller i omgivningen snarast meddelas.


Ordningsstörning och tillsyn

Uthyraren har avtal med ett vaktbolag som har rätt att avbryta evenemanget vid brott mot avtalet, ordningsstörning eller om annan störning upptäcks. Företrädare för uthyraren och fastighetsägaren kan göra oanmälda besök i lokalen. Eventuella kostnaderna vid behov av tillsyn och åtgärd debiteras hyresgästen.


Städning

Städskåp finns i korridoren mellan kvarnen och köket. Det åligger hyresgästen att utföra städning enligt följande:

 • Alla eventuella tillfälliga dekorationer tas bort liksom snören och uppfästningsanordningar.

 • Om skarvsladdar använts ska dessa rullas ihop och läggas i märkt tunna för sladdar i förrådsrummet.

 • Bord våttorkas och vid behov även stolar.

 • Bord och stolar placeras enligt standardmöblering. (Bord och stolar på plan 2)

 • Bardisken våttorkas och vid behov även kyl, frys och utrustning som finns i bardelen.

 • Golv i kvarnen och kvarnkammaren (det inre rummet) sopas och vid behov dammsugs och/eller torkas.

 • Korridor mellan kvarnen och köket dammsugs och vid behov våttorkas.

 • Parkettgolv i kök och korridor torrmoppas, lokala fläckar torkas bort med lätt fuktad trasa och golven våttorkas vid behov.

 • Golv i toalettrummet våttorkas.

 • Toalettstol och handfat görs rena med rengöringsmedel.

 • Sanitetskorg i toalettrummet töms.

 • Diskbänk, spis, kakel och kylar torkas om dessa använts.

 • Samtliga kylar och frysar ska stängas av om inte annat överenskommits och lämnas lite öppna.

 • Samtliga sopor och papperskorgar töms och tas med.

 • Alla fönster och dörrar ska stängas och stora porten ska reglas samt låsas med hänglås på utsidan.

 • Gör en extra kontroll på utsidan så inte flaskor, glas eller annat skräp finns kvar.

 • Meddela om något är trasigt eller saknas.


Observera att vid ej utförd eller bristfällig städning måste vi fakturera dig för den tidsåtgång och eventuellt andra kostnader som är förknippade med åtgärd. Minsta tid som faktureras är två timmar.


Köp till städtjänst

Det finns möjlighet att köpa städtjänst via exempelvis Trolltinas Allservice, telefon 010-788 61 00, e-post

troll@trolltina.se.


Fotograf

Vid behov av fotograf tipsar vi om fotograf Johan Lundberg, e-post hej@fotografjohanlundberg.se, telefon 073 50 51 502.


Viktigt information vid besök
september 2023 till och med april 2024

Örebro kommun byter bron över Svartån. Alla besök till kvarnen och bruksområdet måste då ske via Bista/Vattenverksgatan eftersom det inte går att ta sig över bron vid Lindbacka. Undvik onödiga transporter och uppställning av fordon på gårdsplanen då tillgängligheten är begränsad under byggperioden.


Behandling av personuppgifter

För att kunna hantera förfrågningar, bokningar och fakturering behandlar Lindbacka bruk AB personuppgifter. Det är i huvudsak namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar aldrig fler personuppgifter eller under längre tid än vad som är nödvändigt. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver kan du dessvärre inte boka någon lokal.

Du har rätt att skriftligen begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera sådana uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare kommunikation. Kontakta Lindbacka bruk AB för ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter.